Jaký webhosting nebo server hosting vybrat pro webové stránky a projekty?

Pokud stavíte internetový projekt, ať již jednoduché webové stránky, internetový obchod, nebo rozsáhlý potrál, je třeba se zamyslet nad tím, kde jej budete provozovat, přesněji řečeno jakých hostingových služeb využijete a kdo vám je bude poskytovat. V tomto článku se zaměřím především na to, jak se rozhodovat a správně vybrat adekvátní řešení odpovídající potřebám vašeho projektu.

Každý projekt má své technické požadavky a nároky, které je dobré nepodceňovat, protože tím můžete například znemožnit, nebo ztížit přístup uživatelům, kteří mohou být znechuceni, jak se váš webový projekt "táhne" a velice rychle odejdou. Tím samozřejmě obíráte sami sebe o drahocené návštěvy, které mohou stát (například při placené PPC reklamně) i několik desítek korun za každou návštěvu.

Webhosting pro malé webové prezentace a projekty

Asi nejčastější službou, kterou všichni známe podle jejího názvu, je webhosting. Jedná se o pronájem virtuálního prostoru na serveru, kde je mnoho dalších webů a váš projekt s nimi sdílí výkon tohoto serveru. Malé weby jsou většinou tak nenáročné, že nemá smysl se zabývat hloubáním nad tím, jaký webhosting využijete. Je však třeba si pohlídat dodavatele webhostingových služeb, protože ne každý je kvalitní, jak se všichni tváří.

Některé hostingové společnosti nabízí webhosting již od pár desítek korun měsíčně a pro jednoduchý web s návštěvností v řádech stovek až tisíců návštěvníků za měsíc bohatě postačuje. Při volbě levného hostingu, nebo dokonce pokud zvolíte webhosting zdarma, dejte si pozor na to, jaké technologie jsou na něm použity, abyste nemuseli doplácet například za databáze či jiné služby potřebné pro CMS systém, nebo dynamické webové stránky (to jsou v podstatě dnes téměř všechny, nemá totiž smysl stavět něco statického). Mnoho firem poskytujících webhosting zdarma nemá běžnou technickou podporu a v případě potíží můsíte volat na placenou telefonní linku, a to za dosti vysoký minutový poplatek.

Stabilita návštěvnosti ovlivňuje volbu webhostingu

Je dobré se zamyslet nad stabilitou návštěvnosti, zda se nejedná o projekt s kolísavou návštěvností, která při sezóně může narůstat i do desítek či stovek tisíc návštěv. Dobrým příkladem mohou být projekty zaměřené na volby, které v mezidobí nenavštěvuje mnoho uživatelů, ale v "sezóně" jejich návštěvnost může vystoupat až na zmiňované statisíce. Potom s běžným webhostingem asi neuspějete.

Hosting pro eshop (internetový obchod) a jeho nadhodnocení

Sezónost se projevuje i u internetových obchodů, které v letních dnech nejsou tak navštěvované, jako v zimním období. Je to zapříčiněno především vánočním a povánočním nákupním šílenstvím, které může návštěvnost (potažmo potřebný výkon hostingu) podstatně zvýšit - až několikanásobně oproti letním dnům. Proto je dobré u webhostingu pro eshop počítat s kolísáním a zajistit danému projektu vyšší hostingový výkon. V mnoha případech internetových obchodů ale není nad potřebným výkonem nutno přemýšlet, protože většina z nich nedosahuje návštěvnosti větší než pár tisíc měcíčně.

Hosting pro velké projekty - server hosting, dedikovaný, managed či virtuální server

Pokud budete provozovat velký projekt, máte na něj dostatek financí, abyste zajistili jeho návštěvnost, nebo se budete zabývat segmentem trhu, který je dosti silný, bude jistě vhodné uvažovat nad serverovým řešením zajišťujícím dostatečný výkon pro váš projekt. Rozhodování, jaké serverové řešení využijete, doporučuji přenechat raději odborníkům (pokud jím nejste). Podcenění by vás mohlo dostat opet do potíží s nedostatkem výkonu, naopak předimenzování vás může zbytěčně stát mnoho finančních prostředků a projekt se prodražuje. Odborník, který má v hostingových službách přehled dokáže doporučit správné řešení, včetně možného rozvoje projektu a navyšování serverové kapacity.

V případě, že jste se i tak rozhodli vybrat si server dle svého uvážení a znalostí, letmo zde zmíním možnosti, ze kterých si můžete vybrat.

Dedikovaný server - umístění vlastního stroje do serverovny

Máte-li vlastní server, neprovozujte jej doma, ale umístěte ho do některé ze serveroven. I když by byl dostatečně výkonný, při velké návštěvnosti může snadno dojít k tomu, že kapacita internetové přípojky nebude dostatečně velká a návštěvníci (stejně jako při nekvalitním webhostingovém řešení) budou omezeni při načítání webových stránek, a co je nejjednoduší, no přece tyto stránky zavřít, což uživatelé dost často udělají. Výhodou dedikovaného serveru je samozřejmě to, že si na serveru můžete dělat co chcete, protože stroj je prostě váš. Na druhou stranu musíte mít na paměti, že pokud se cokoliv se serverem stane (shoří disk, zdroj, nebo jiny hardware), je to pouze ve vaší finanční režii, není to jistě levná záležitost a samozřejmě než dáte server do pořádku, projekt může být nedostupný a opět se dostáváte do problémů - ztrácíte návštěvníky, klienty, potažmo finance. Je také potřeba zajistit zálohování, které vás bude stát další finance.

Určitým řešením je managed server, managed hosting

Tyto služby jsou u nás již zaběhnuté a je možné si vybrat z mnoha poskytovatelů. V rámci možností je toto docela dobrá varianta, pokud nejste natolik technicky zdatní, abyste si spravovali hardware, ale i software serveru vlastními silami, protože to má na starosti firma, která vám managed server poskytuje. Stejně jako u dedikovaných serverů máte k dispozici celý výkon stroje a nemusí vás trápit situace, kdy někdo spotřebovává jeho výkon. Další výhodou oproti dedikovanému serveru je fakt, že stroj nevlastníte a pokud se něco stane, nemáte vícenáklady (například při shoření disku, základové desky aj.). Všechny tyto náklady nese na bedrech poskytovatel managed serveru a nejsou nijak přenášeny na vás, jako zákazníka.

Je také nutné dodat, že i toto řešení má několik nevýhod. Hlavní nevýhodou je, že jste odkázáni na dodavatele, který musí případné problémy řešit v co nejkratším čase a ne vždy tomu tak je. Toto se však dá vyřešit ve smluvním ujednání s poskytovatelem, který garantuje nepřetržitý provoz a reakční dobu, do které je povinen vzniklé potíže řešit. Tato služba je nazývána SLA (Service Level Agreement) - ve volném překladu je to dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Na základě nedodržení SLA je poté možné uplatnit slevy, případně i sankce proti poskytoateli. Rozsah SLA je vždy vymezen ve smlouvě s poskytovatelem. Ještě bych zmínil jednu drobnou nevýhodu, kterou je trochu vyšší cena za poskytované služby, která zahrnuje i platby za hardware.

Virtuální server nebo cloud computing

Díky rychlému vývoji technoligií a softwarových serverových řešení je v dnešní době možné využít tzv. virtualizované servery, nebo dokonce cloud computing (cloudové řešení), které spojuje výhody managed serveru, ale také snížení nákladů. Abych vám nepopletl hlavu, tak virtuální server není cloud computing, i když je to dosti podobné.

Virtuální server (virtual hosting)

Můžete si ho představit tak, že na jednom velikém stroji je vám vymezen výkon, který si zakoupíte. Vaše aplikace či projekt běží na tomto velice výkonném stroji, ze kterého je například vyhrazen jeden procesor (jedno jádro), nějaká paměť a kapacita přípojné linky do internetu. Na celém stroji běží několik virtualizovaných (vyhrazených) serverů a v případě, že někdo jiný bude nadměrně zatěžovat server, nestane se, že je omezena vaše aplikace, protože i ostatní mají vyhrazený výkon a přes tento se nedostanou (neomezí tak ostatní virtuální servery). Velkou výhodou je i to, že mnoho virtuálních serverů a hostingů umožňuje využívat vyšší kapacitu serveru (i několik jader a mnohem více paměti) až do doby, než začnete spotřebovávat neúnosně mnoho výkonu. Pokud aplikaci neopravíte, nebo si nepřikoupíte více výkonu (jader, paměti, konektivity), budete omezeni na to, co si opravdu platíte, abyste se všem ostatním dostalo výkonu, který potřebují a mají zaplacený.

Cloud computing (cloud hosting)

Jedná se o nejnovější typ hostování internetových aplikací, který umožňuje (podobně jako u virtuálního serveru) škálovat výkon dle vašich potřeb. Rozdílem oproti virtuálnímu hostingu je ten, že platíte jen to, co opradvu spotřebujete. V okamžiku, kdy se vaše aplikace "fláká" (je ve vývoji, testování a pod.) nespotřebovává ani tolik výkonu a náklady jsou relativně nízké. Pokud již aplikaci nebo internetový projekt spustíte do provozu a přijdou vám na něj návštěvníci, začne spotřebovávat více výkonu, platíte tolik, kolik spotřebujete. Toto je velice výhodné například při již zmíněné sezónosti, kdy u eshopu v letních měsících neplatíte "téměř nic" a naopak při zimní sezóně, kdy máte velkou návštěvnost, (a také zisky) zaplatíte sice vyšší částku, ale jen za opravdu spotřebovaný výkon.

Zmíním i nevýhodu cloud hostingu (cloud computingu), kterou je především to, že pokud vám někdo bude záměrně zatěžovat aplikaci, zaplatíte vyšší částky, vlastně za nic. Také v případě, že váš projekt bude velice často indexovat vyhledávací robot, spotřebovaný výkon poroste a s ním porostou i náklady. Na druhou stranu pokud jste indexováni, je pravděpodobné, že budete i ve výsledcích vyhledávání a tím pádem na váš projekt přijde více návštěvníků a náklady se vrátí.


Kam dál?