Tvorba kvalitního textového obsahu webu s obrázky je nejdůležitější

Nedalo mi spát a musel jsem vyzkoušet "novodobé" chování vyhledávačů a rozdíly v indexování některých webů. Jako vzorek jsem měl k dispozici web, na kterém jsou z devadesáti procent fotografie, jako další byl klasický textový web s obsahem dodaným jeho majitelem a třetí jsem napsal sám z dostupných zdrojů k danému tématu a v rozsahu, kteý jsem považoval za dostačující. Co mi z toho vyšlo a jak vytvářet kvalitní obsah webu se pokusím popsat v tomto článku. Ono jde v podstatě jen o shrnutí již známých faktů, a snad jen drobné změny.

Optimalizace foto webu bez textového obsahu

Prvnímu webu jsem nedával žádnou šanci, protože moje důvěra v inteligenci vyhledávačů při prohledávání obrázků byla tou dobou docela nízká. Po nasazení a naplnění webu proběhlo klasické linkování a to především externí (text v obsahu v podstatě nebyl). Interní odkazy tvořilo jen několik odkazů struktury a kategorií fotografií.

K mému překvapení se zaindexoval web na potřebná klíčová slova velice dobře a i přes to, že obsahoval jen fotografie, získal bez dalšího úsilí docela stabilní návštěvnost. Do té doby jsem nevěřil, že je možné protlačit foto web na klíčová slova ve vyhledávačích.

Příjemným zjištěním v té době bylo i to, že Google při vyhledávání překládá a najde i cizojazyčné obrázky. Hlavním důvodem dobrých výsledků ale bylo především pojmenování souborů obrázků přímo jejich popisy, takže se jednalo většinou o přímou shodu hledaného výrazu, názvu obráku a jeho popisu. Množství obrázků pak udělalo velice zajímavé návštěvnosti z vyhledávačů (a to nejen z Google, který umí indexovat obrázky podstatně lépe, ale i Seznamu, který k obrázkům přistupuje trochu jinak, nicméně výsledek byl totožný).

SEO textových webů s různým rozsahem obsahu a skladbou klíčových slov

Dálší pokusné weby jsou protikladem foto webu. Obsahují v podstatě pouze textový obsah a jejich šablony jsou "aby se neřeklo". Jeden má texty dodané majitelem, maximálně do 700 znaků včetně mezer, zhruba 10 originálních stránek celkem. Druhý web je totožného tématu s tím rozdílem, že jsem texty "zkompiloval" sám dle materiálů a informací, které jsem dohledal a délku textu jednotlivých stránek se snažil alespoň zdvojnásobit. Pro doplnění jsem použil tématicky pojmenované obrázky v obsahu s relevantním popisem a alternativním textem.

Během následujícího měsíce jsem sledoval průběh a především rozdíl v návštěvnosti a umístění ve vyhledávačích u obou textových webů. Výsledky mne potěšili, ten "kompilovaný" si vede od začátku lépe a to asi čtyřnásobně. Dokonce na mnoho výrazů předčil očekávání a díky vedlejším shodám předběhl konkurenci i tam, kde to člověk nečekal, a to samozřejmě také potěší.

Jak tedy na nový obsah webu? Více obrázků, textu, nebo odkazů?

Jednoduchý návod na to určitě není a jde nejvíce o zkušenosti, které s obsahem a jeho optimalizací máte. Zjednodušeně ale lze napsat následující obecná doporučení.

U každého webu pište především přirozené texty v dostatečném rozsahu (více než 1500 znaků na stránku) s větším výskytem klíčových slov či slovních spojení, na která potřebujete být vysoko ve vyhledávačích. Použijte nejen přímé shody s výrazy, které nejčastěji uživatelé vyhledávají přes Seznam či Google, ale i vedlejší shody, které vám posílí jiná důležitá slova a slovní spojení na ostatních stránkách vašeho webu. 

Posilujte externí i interní odkazy a to s kvalitním popisem v title, který je v mnohých případech důležitější, než samotný text odkazu. Zvláštní pozornost věnujte interním odkazům, které máte plně pod kontrolou a mohou nejen pomoci při SEO, ale také nasměrovat návštěvníka vašeho webu na to správné místo, které v textových souvislostech hledá.

Přidáním několika obrázků do vytvořeného obsahu určitě nic nezkazíte, ba naopak, vyhledávače to ohodnotí a časem mužete nasbírat slušnou návštěvnsot, není to ale životně potřeba, spíše jen drobné plus.

Pokud máte podchycené výše uvedené, zajistěte pravidelnou aktualizaci a doplňování vašeho webu novým obsahem. Někdy je opravdu těžké vymyslet "co tak napsat na ten web", věřte ale, že vyhledávací stroje monitorují změny webu a pokud na něm přibude obsah, je to pro ně důvod vás upřednostnit, protože konkurence má staré informace.

Vyvážení ovlivňujících faktorů a dlouhodobé zvyšování hodnoty webu

Vše musí být především vyvážené, protože pokud je zanedbán některý zásadní faktor, může web pomyslně kulhat na jednu nohu a nikoho nepředběhne. Také se snažte nepřehnat počet odkazů v obsahu, nebo výskyty klíčových slov, za to můžete dostat "ban" od vyhledávačů, takže raději uvážlivě. Mít menší návštěvnost je v tomto případě lepší než nemít žádnou.

V dlouhodobém pohledu vytváříte vyšší hodnotu vlastního webu, který ustojí i kdejaké změny algoritmů vyhledávačů, na kterých jsou jejich výsledky závislé a návštěvnost může být dlouhodobě stabilní. Vybudujte si vlastní kvatlitní webový obsah a pravidelně ho aktualizujte. Návštěvnost určitě poroste a časem tak můžete mít silný informační zdroj, kterým oslovíte ty správlé lidi.


Kam dál?